Waar wij voor staan

Er zijn in Nederland zo’n 24.000 kleinschalige houders van schapen en 19.000 kleinschalige houders van geiten, die gezamenlijk ruim 300.000 dieren houden. Winst maken staat niet voorop. Het platform KSG behartigt de belangen van deze groep houders. Het platform KSG is door het ministerie van LNV erkend als vertegenwoordigend orgaan. Verder onderhoudt het platform contacten met diverse uitvoeringsorganen (RVO, NVWA, GD, etc.) en andere vertegenwoordigende organisaties.

Informatie

Doel van het platform

Het platform is een overlegstructuur voor de belangenbehartiging van kleinschalige houders en fokkers van schapen en geiten. Deze dieren houdt men niet primair voor het winstoogmerk en daarmee onderscheidt dit platform zich van de belangenbehartiging van de commerciele houderij. Dit laat onverlet dat deze houders vaak op professionele wijze fokken en zich daarvoor beloond willen zien.

Het platform stelt zich ten doel voorwaarden te scheppen opdat de kleine schapen- en geitenhouder meer voldoening kan hebben hij het houden en fokken van zijn dieren. Verder wil het platform voorwaarden scheppen voor de aangesloten organisaties zodat deze onder optimale omstandigheden hun doelstellingen kunnen nastreven. Hiertoe werkt het platform aan het oplossen van bestaande knelpunten en het anticiperen op mogelijke nieuwe knelpunten.

Nieuws

 • Platform KSG geeft reactie op concept interprovinciaal wolvenplan

  BIJ12 en de provincies zijn bezig met een nieuw interprovinciaal wolvenplan. Zie bijlage. Via onze vertegenwoordiging in de de provinciale wolvencommissies en het Landelijk Overleg Wolf proberen wij hier invloed op uit te oefenen. Daarbij is de door de laatste…

  Lees Meer

 • Platform KSG ondertekent position paper wolf

  Het Platform KSG is mede-ondertekenaar van een position paper die namens een brede coalitie van belanghebbenden is opgesteld. De position paper is naar de minister van Natuur en Stikstof gestuurd. Preventieve maatregelen om vee te beschermen zijn essentieel om de…

  Lees Meer

 • Demodag wolfwerende maatregelen Limburg 2 april 2022

  Zaterdag 2 april organiseren Platform KSG, VGSN & de LLTB een demo-dag voorschapenhouders en geïnteresseerden waar we laten zien hoe we schapen tegen aanvallenvan de wolf kunnen beschermen. We tonen verschillende preventiemethodes bij vasterasters, flexinetten, vlechtheggen en de autowinder met…

  Lees Meer

 • Bijeenkomst preventie wolvenschade West Drenthe 11 november 2021

  In de afgelopen weken zijn in het westelijk deel van Drenthe vele aanvallen op schapen en één op een kalf gemeld. Hoewel een DNA onderzoek definitief uitsluitsel moet geven wijzen de waarnemingen op de schadelocaties op aanvallen door een wolf.…

  Lees Meer