Platform KSG ondertekent position paper wolf


Het Platform KSG is mede-ondertekenaar van een position paper die namens een brede coalitie van belanghebbenden is opgesteld. De position paper is naar de minister van Natuur en Stikstof gestuurd.

Preventieve maatregelen om vee te beschermen zijn essentieel om de schade door een groeiende wolvenpopulatie in te perken. Wolfwerende rasters moeten door de overheid worden vergoed, niet alleen op plaatsen waar de wolf zich reeds heeft gevestigd, maar ook daarbuiten. Daarnaast willen wij een werkbare escalatieladder. In het geval van excessen, bijvoorbeeld als een wolf herhaaldelijk goed beschermd vee aanvalt, moet de wolf uiteindelijk kunnen worden gedood. Dat is nu niet het geval.

Position Paper Wolf (pdf) >
Aanbiedingsbrief aan minister (pdf) >