Categorie: Wolven

 • Wolvendossier

  Het wolvendossier is een dossier waarbij veel emoties spelen. De aanwezigheid van wolven stelt dierhouders voor grote uitdagingen. Hobbymatige schapen- en geitenhouders moeten én willen hun dieren beschermen. En natuurlijk: de angst om zorgvuldig gefokte en geliefde schapen of geiten te verliezen aan roofdieren kan overweldigend zijn. Wat is in deze discussie de rol van…

 • Platform KSG stuurt brief naar informateurs in provincie Limburg

  Provincies bepalen in hoge mate wat er wel en niet mogelijk is op het wolvendossier. En de kaders daarvoor worden nu – bij de vorming van de nieuwe provinciale coalities én het vaststellen van hun programma’s – bepaald. Wij hebben een brief gestuurd naar de informateurs in de provincie Limburg om onze speerpunten in het…

 • Praktijksessies preventie wolvenschade in Drenthe

  De wolvencommissie Drenthe organiseert in oktober en november 2022 een drietal praktijksessie voor schapen- en geitenhouders over preventieve maatregelen in de praktijk.Meer informatie en aanmelden (pdf) ->

 • Platform KSG geeft reactie op concept interprovinciaal wolvenplan

  BIJ12 en de provincies zijn bezig met een nieuw interprovinciaal wolvenplan. Zie bijlage. Via onze vertegenwoordiging in de de provinciale wolvencommissies en het Landelijk Overleg Wolf proberen wij hier invloed op uit te oefenen. Daarbij is de door de laatste ALV vastgestelde positiebepaling leidend. De positiebepaling is te vinden op onze website. Wij hebben met…

 • Platform KSG ondertekent position paper wolf

  Het Platform KSG is mede-ondertekenaar van een position paper die namens een brede coalitie van belanghebbenden is opgesteld. De position paper is naar de minister van Natuur en Stikstof gestuurd. Preventieve maatregelen om vee te beschermen zijn essentieel om de schade door een groeiende wolvenpopulatie in te perken. Wolfwerende rasters moeten door de overheid worden…

 • Demodag wolfwerende maatregelen Limburg 2 april 2022

  Zaterdag 2 april organiseren Platform KSG, VGSN & de LLTB een demo-dag voorschapenhouders en geïnteresseerden waar we laten zien hoe we schapen tegen aanvallenvan de wolf kunnen beschermen. We tonen verschillende preventiemethodes bij vasterasters, flexinetten, vlechtheggen en de autowinder met het Rappa- systeem op kruiwagenen quad alsook informatie over kuddebewakingshonden. Meer informatie in de uitnodiging…

 • Bijeenkomst preventie wolvenschade West Drenthe 11 november 2021

  In de afgelopen weken zijn in het westelijk deel van Drenthe vele aanvallen op schapen en één op een kalf gemeld. Hoewel een DNA onderzoek definitief uitsluitsel moet geven wijzen de waarnemingen op de schadelocaties op aanvallen door een wolf. Zowel voor de dieren als voor de houders is een wolvenaanval een ingrijpende gebeurtenis. Dit…