Bijeenkomst preventie wolvenschade West Drenthe 11 november 2021


In de afgelopen weken zijn in het westelijk deel van Drenthe vele aanvallen op schapen en één op een kalf gemeld. Hoewel een DNA onderzoek definitief uitsluitsel moet geven wijzen de waarnemingen op de schadelocaties op aanvallen door een wolf. Zowel voor de dieren als voor de houders is een wolvenaanval een ingrijpende gebeurtenis. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen.

De LTO vakgroep schapenhouderij, het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders en de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN) organiseren op donderdag 11 november een digitale bijeenkomst voor alle houders van landbouwhuisdieren in dit gebied. Daarnaast nodigen wij alle anderen uit die betrokken zijn bij de veehouderij in dit gebied zoals dierenartsen en andere erfbetreders.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Drenthe, de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld.

Tijdens de bijeenkomst komen aan de orde:
– Wat is de actuele situatie wat betreft wolven in Drenthe?
– Hoe kan je je dieren beschermen tegen wolvenaanvallen?
– Welke hulp kan je hierbij krijgen? (advies, subsidie, etc.)?
– Hoe pakken we de problemen in dit gebied aan? Wat kan wel en wat kan niet?
– Vragen.

De digitale bijeenkomst wordt gehouden via Zoom en begint om 19:30 uur. Deelnemers kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar wolven@platform-ksg.nl.
Na aanmelding ontvangt men een link om aan de bijeenkomst deel te nemen. De Zoom bijeenkomst is open vanaf 19:15 uur.

Wij hopen op een grote opkomst.

LTO vakgroep schapenhouderij
Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders
Vereniging Gescheperde Schaapskudden