Leden Platform KSG

Organisaties waarin schapen- en geitenhouders zijn georganiseerd en die de doelstellingen van het platform onderschrijven kunnen zich aansluiten. Er zijn 21 organisaties met bij elkaar ongeveer 4000 leden bij het platform aangesloten:

OrganisatieWebsite
Algemene Nederlandse Bond van Geitenhouders (ANBG)http://www.anbg.nl/
Nederlandse Angorageiten Fokkers Vereniginghttp://www.angorageit.nl/
Rasvereniging Bleu du Mainehttp://www.bleudumaine.nl/
Clun Forest Schapenvereniginghttp://www.clunforest.nl/
Nederlandse Fokkersvereniging het Drentse Heideschaap (en Schoonebeeker) (NFDH)http://www.drentsheideschaap.nl/
Nederlandse Federatie van Dwerggeitenhouders (NFD)www.dwerggeiten.nl
Fokkerij Organisatie Groot Heideschaapwww.grootheideschaap.nl
Rasvereniging Kerry Hillhttp://www.kerryhillvereniging.nl
Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL)http://www.landgeit.nl/
Nederlands Bonte Schaap (NLBS)http://www.nlbs.nl/
Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG)http://www.geiten.org/
Vereniging Oos Mergelland Sjaop (OMS)http://www.mergellandschaap.nl/
Fokkersvereniging Ouessantschapen (FOS)http://www.ouessant.nl/
Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaaphttp://www.skudde.nl/
Soayschaaphttp://www.soayschapen.nl/
Suffolk Stamboek Nederlandhttp://www.suffolkstamboeknederland.nl/
Het Swifter Schapenstamboekhttp://www.swifter.nl/
Texelaar Elite Stamboek (TES)http://www.texelaar.info/
Vereniging van Speciale Schapenrassen (VSS)http://www.vssschapen.nl/
Hampshire Down Vereniging Nederlandhttp://www.hampshiredown-nederland.nl/
Zwartbles Fokkersgroephttp://www.zeldzamerassen.nl/zwartbles-fokkersgroep

Situatie per 1 januari 2023