Contact

De werkgroep van het platform bestaat uit:

Voorzitter
Jan Niks (onafhankelijk), 0182-533142, jan@niks.nu

Secretaris
Karin de Haas – Cremers (NOG), 06-51713967, secretaris@platform-ksg.nl

Penningmeester
Theo van der Meer (NFDH), 06-27848503, penningmeester@platform-ksg.nl

Lid
Paula Polman, 06-30672517, paula.polman@planet.nl

Lid
Louis Oosterom (NLBS), 06-15041234, info@louisoosterom.nl

Lid
Gijsbert Six (NFDH), gijsbert@gcsix.nl

Lid
Wil Jansen (VSS), wcgj.jansen@kpnmail.nl,

Postadres:
Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders
t.a.v.  Karin de Haas – Cremers
secretaris@platform-ksg.nl

Website beheerder:
Gijsbert Six, E-mail: gijsbert@gcsix.nl