Platform KSG geeft reactie op concept interprovinciaal wolvenplan


BIJ12 en de provincies zijn bezig met een nieuw interprovinciaal wolvenplan. Zie bijlage. Via onze vertegenwoordiging in de de provinciale wolvencommissies en het Landelijk Overleg Wolf proberen wij hier invloed op uit te oefenen. Daarbij is de door de laatste ALV vastgestelde positiebepaling leidend. De positiebepaling is te vinden op onze website.

Wij hebben met de LTO en de VGSN een gezamenlijke reactie op het concept wolvenplan ingediend. Zie bijlage.
De nadruk ligt op de verbetering van de escalatieladder en het uitbreiden van de gebieden waarin subsidie voor het nemen van preventieve maatregelen wordt verstrekt.

In de memo ‘Op zoek naar een begaanbare escalatieladder’ wordt de problematiek van de escalatieladder besproken. Zie bijlage. Wij zetten erop in dat de BIJ12 norm voor wolfwerende afrasteringen het maximale is wat redelijkerwijze van een dierhouder kan worden gevergd. Het moet niet het begin zijn van een wapenwedloop.

Concept interprovinciaal wolvenplan (pdf) >

Concept interprovinciaal wolvenplan interventierichtlijnen probleem situaties (pdf) >

Reactie Platform KSG / LTO / VGSN op concept interprovinciaal wolvenplan (pdf) >

Op zoek naar een begaanbare escalatieladder (pdf) >