Wolvendossier


Het wolvendossier is een dossier waarbij veel emoties spelen. De aanwezigheid van wolven stelt dierhouders voor grote uitdagingen. Hobbymatige schapen- en geitenhouders moeten én willen hun dieren beschermen. En natuurlijk: de angst om zorgvuldig gefokte en geliefde schapen of geiten te verliezen aan roofdieren kan overweldigend zijn.

Wat is in deze discussie de rol van Platform KSG?
Platform KSG realiseert zich dat de discussie over de aanwezigheid van wolven voor een belangrijk deel buiten onze invloedssfeer wordt gevoerd. We hebben te maken met Europese regels over de beschermde status van wolven.
De grenzen van het speelveld worden niet door ons bepaald, maar binnen dat speelveld komen wij op voor de hobbymatige houder. Dit doen we als koepelorganisatie van stamboeken. Daar ligt onze rol!

Platform KSG zet in op (het faciliteren van) maximale bescherming van onze dieren. Met erkenning van de emoties wel tot positieve actie komen. Dus het bouwen van effectieve afrasteringen. Dat is immers de enige mogelijkheid om onze dieren te beschermen.

Dat vraagt faciliteiten. In de vorm van financiële ondersteuning (subsidies), maar ook in de vorm van voorlichting en bijscholing. We weten nog niet alles over het samenleven met wolven in Nederland: ook dat is een feit.

In alle overleggen – lokaal, provinciaal en landelijk – waar Platform KSG aan tafel zit, streven wij naar duidelijke én haalbare regels waaraan een dierhouder moet voldoen. Ja: er ligt een taak voor dierhouders, en die moet redelijk zijn. Advies over en ondersteuning bij de aanleg van wolfwerende afrasteringen is nodig. En snel: het aantal wolven neemt immers snel toe. Regelgeving over wolfwerende afrasteringen moet bovendien naar twee kanten werken: óók ingrijpen als een wolfwerende afrastering toch wordt overwonnen.

Een zorg is dat er nog (te) weinig wolfwerende afrasteringen worden toegepast. Daardoor leert de wolf dat schapen en geiten een geschikte prooi zijn. De “schuld” daarvoor kan niet uitsluitend bij de dierhouder worden gelegd! Zoals gezegd: voorlichting is nodig, maar ook ondersteuning. En een snelle en adequate afhandeling als toch een wolvenaanval plaatsvindt.

Platform KSG is een vaste deelnemer in de provinciale wolvencommissies in Drenthe, Gelderland, Brabant en Limburg. En in het Landelijk overleg wolf
Kijk op de website van Platform KSG voor onze inspanningen op het wolvendossier.

Dossierhouder wolven Gitta Backer 17-02-2024.

,