Categorie: Dossiers

 • Blauwtong strategie vaccinatie BTV-3

  In 2023 is Nederland getroffen door een uitbraak van blauwtong virus serotype 3 (BTV-3). Dit heeft in de getroffen gebieden geleid tot veel ziekte en sterfte onder herkauwers, vooral onder schapen en koeien, en in mindere mate onder geiten en andere herkauwers. Doordat knutten, die het virus verspreiden, bij lage temperaturen niet actief zijn, is…

 • Garantiefonds voor Blauwtong type 3 vaccin.

  Datum: 21-2-2024 Garantiefonds voor Blauwtong type 3 vaccinPlatform Kleinschalige Schapen en Geitenhouders (KSG) krijgt de laatste week vragen van onze leden over het garantiefonds voor de blauwtong type 3 vaccinaties. Wij hebben gesproken met de initiatiefnemer en informeren u graag. AlgemeenPlatform KSG is teleurgesteld dat de overheid geen garantie wil afgeven aan de farmaceuten voor…

 • Tarieven destructie Rendac en rol van Platform KSG in dit dossier.

  Tarieven destructie InleidingDierhouders zijn verplicht kadavers te melden en te laten ophalen voor verwerking. De rijksoverheid (Ministerie van LNV) sluit een contract met Darling Ingrediënts (waar Rendac onder valt) voor het ophalen en verwerken van kadavers. Ook wordt er door Rendac reservecapaciteit in stand gehouden om in geval van een dierziekte kadavers te kunnen ophalen.…

 • Dierenwelzijn en hittestress

  Dierenwelzijn is een breed begrip en is niet alleen in beeld van schapen en geitenhouders. In de praktijk beperkt de rol van Platform KSG zich de laatste paar jaar vooral op het terrein van de weersomstandigheden, vooral als de dieren buiten een stal worden gehouden. Vooral hittestress heeft veel aandacht, ook van hen die geen…

 • I&R schapen en geiten

  Het is gebruikelijk dat houders van schapen en geiten hun meldingen aan I & R doen via zogenaamde bedrijfsmanagement systemen (BSM – GD, NSFO, via stamboeken) of door de houders direct aan de RVO via een web toepassing of via voice respons. Houders van andere diergroepen, zoals runderen, kunnen alleen melden via zogenaamde portalen. Dit…

 • Wolvendossier

  Het wolvendossier is een dossier waarbij veel emoties spelen. De aanwezigheid van wolven stelt dierhouders voor grote uitdagingen. Hobbymatige schapen- en geitenhouders moeten én willen hun dieren beschermen. En natuurlijk: de angst om zorgvuldig gefokte en geliefde schapen of geiten te verliezen aan roofdieren kan overweldigend zijn. Wat is in deze discussie de rol van…

 • Brief aan minister Adema van LNV vaccinatie blauwtong

  13-12-2023 door W.Jansen. Onderwerp: vaccinatie van zeldzame weidedieren tegen blauwtong type 3 Geachte minister Adema, Op donderdag 16 november jl. in het ronde tafel gesprek met koning Willem Alexander tijdens uw bedrijfsbezoek in Stolwijk vroeg u mij door te pakken op de vaccinatie van zeldzame landbouwrassen, te weten schapen, geiten en runderen. Ik heb hierover…

 • Adviezen blauwtong

  Wat kunt u doen om schade door blauwtong te beperken? De reguliere behandeling van schapen met blauwtong is spuiten metpijnstiller/ontstekingsremmer en een antibioticum. Welke andere maatregelen zou u kunnen inzetten om ziekte te voorkomenof zieke dieren te behandelen? Enkele ideeën die ik hoor in het veld oflees in artikelen heb ik voor u op een…

 • Dringend verzoek aan minister om de schapenhouderij te ondersteunen

  Het Platform KSG heeft samen met LTO, VGSN en Agractie een brandbrief naar de minister van LNV gestuurd. Dringend verzoek vanuit de Nederlandse schapenhouderij (pdf)

 • Platform KSG stuurt brief naar informateurs in provincie Limburg

  Provincies bepalen in hoge mate wat er wel en niet mogelijk is op het wolvendossier. En de kaders daarvoor worden nu – bij de vorming van de nieuwe provinciale coalities én het vaststellen van hun programma’s – bepaald. Wij hebben een brief gestuurd naar de informateurs in de provincie Limburg om onze speerpunten in het…