Dierenwelzijn en hittestress


Dierenwelzijn is een breed begrip en is niet alleen in beeld van schapen en geitenhouders. In de praktijk beperkt de rol van Platform KSG zich de laatste paar jaar vooral op het terrein van de weersomstandigheden, vooral als de dieren buiten een stal worden gehouden.

Vooral hittestress heeft veel aandacht, ook van hen die geen schapen en geiten houden. Veruit de meeste meldingen hiervan komen vanuit het publiek maar soms ook van leden van dierwelzijn groepen. Het gevolg is dat de NVWA een afweging moet maken dit al dan niet te gaan controleren.

Lastig aspect is dat of er al dan niet sprake is van hittestress afhankelijk is van een index getal voortkomend uit zonneschijn, temperatuur, luchtvochtigheid en wind. Complicerend aspect is dat de houderij van vooral schapen zeer divers is en het niet eenvoudig is op grond waarvan de norm soms als onduidelijk of zelfs onrechtvaardig wordt bevonden.

Het Platform KSG voert samen met LTO gesprekken over deze materie en beiden doen hun best de materie “behapbaar” te maken voor de houders van schapen en geiten.

Van mei tot en met september voeren KSG en LTO maandelijks overleg met de NVWA om de actualiteit te volgen.

Dossierhouder dierenwelzijn Louis Oosterom 04-04-2024

,