Categorie: Informatie

  • Code goed houderschap schapen en geiten

    De volledige tekst van de code goed houderschap kunt u vinden op onze website www.platform-ksg.nl. Deze code is opgesteld door platform KSG in samenwerking met Stichting Levende Have en is gedateerd op 22 september 2010. Wij dachten dat het nu wel tijd wordt om de code te updaten en eventueel aan te vullen met onderwerpen…