Code goed houderschap schapen en geitenDe volledige tekst van de code goed houderschap kunt u vinden op onze website www.platform-ksg.nl.

Deze code is opgesteld door platform KSG in samenwerking met Stichting Levende Have en is gedateerd op 22 september 2010. Wij dachten dat het nu wel tijd wordt om de code te updaten en eventueel aan te vullen met onderwerpen die nu spelen, denk hierbij aan beveiligen tegen wolf aanvallen en het beschermen van onze dieren tegen hittestress.

De werkgroepleden zullen met voorstellen komen voor aanpassing van de code, pas na goedkeuring van deze wijzigingen door de Algemene Leden Vergadering, zal de code worden aangepast en gepubliceerd.

Het is de bedoeling dat de code een dynamisch document wordt.

Dossierhouder Theo van der Meer 04-04-2024