Categorie: Blauwtong

 • Blauwtong strategie vaccinatie BTV-3

  In 2023 is Nederland getroffen door een uitbraak van blauwtong virus serotype 3 (BTV-3). Dit heeft in de getroffen gebieden geleid tot veel ziekte en sterfte onder herkauwers, vooral onder schapen en koeien, en in mindere mate onder geiten en andere herkauwers. Doordat knutten, die het virus verspreiden, bij lage temperaturen niet actief zijn, is…

 • Garantiefonds voor Blauwtong type 3 vaccin.

  Datum: 21-2-2024 Garantiefonds voor Blauwtong type 3 vaccinPlatform Kleinschalige Schapen en Geitenhouders (KSG) krijgt de laatste week vragen van onze leden over het garantiefonds voor de blauwtong type 3 vaccinaties. Wij hebben gesproken met de initiatiefnemer en informeren u graag. AlgemeenPlatform KSG is teleurgesteld dat de overheid geen garantie wil afgeven aan de farmaceuten voor…

 • Brief aan minister Adema van LNV vaccinatie blauwtong

  13-12-2023 door W.Jansen. Onderwerp: vaccinatie van zeldzame weidedieren tegen blauwtong type 3 Geachte minister Adema, Op donderdag 16 november jl. in het ronde tafel gesprek met koning Willem Alexander tijdens uw bedrijfsbezoek in Stolwijk vroeg u mij door te pakken op de vaccinatie van zeldzame landbouwrassen, te weten schapen, geiten en runderen. Ik heb hierover…

 • Adviezen blauwtong

  Wat kunt u doen om schade door blauwtong te beperken? De reguliere behandeling van schapen met blauwtong is spuiten metpijnstiller/ontstekingsremmer en een antibioticum. Welke andere maatregelen zou u kunnen inzetten om ziekte te voorkomenof zieke dieren te behandelen? Enkele idee├źn die ik hoor in het veld oflees in artikelen heb ik voor u op een…

 • Dringend verzoek aan minister om de schapenhouderij te ondersteunen

  Het Platform KSG heeft samen met LTO, VGSN en Agractie een brandbrief naar de minister van LNV gestuurd. Dringend verzoek vanuit de Nederlandse schapenhouderij (pdf)