Brief aan minister Adema van LNV vaccinatie blauwtong


13-12-2023 door W.Jansen.

Onderwerp: vaccinatie van zeldzame weidedieren tegen blauwtong type 3

Geachte minister Adema,

Op donderdag 16 november jl. in het ronde tafel gesprek met koning Willem Alexander tijdens uw bedrijfsbezoek in Stolwijk vroeg u mij door te pakken op de vaccinatie van zeldzame landbouwrassen, te weten schapen, geiten en runderen. Ik heb hierover contact gehad met Gerrit Tacken, voorzitter van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en Hans Groenhuis, voorzitter van de Vereniging Speciale Schapenrassen (VSS). Middels deze brief delen we graag onze plannen en advies.


Allereerst: In het kader van het behoud van erfelijk materiaal en de biodiversiteit is het belangrijk alle dieren van de zeldzame rassen zo snel mogelijk te vaccineren tegen blauwtong type 3, zodra het vaccin voor handen is. Om dit te realiseren willen we ons richten op:

 1. De eigenaren van de dieren van de zeldzame rassen wijzen op het feit, dat het belangrijk is hun dieren zo snel mogelijk te laten vaccineren, zodra het vaccin er is. De SZH heeft via het zogenaamde paraplu bestand (www.paraplubestand.nl) een overzicht van alle houders van de zeldzame dieren. De VSS heeft alle houders van de 42 zeldzame schapenrassen in haar ledenbestand.
 2. Dierhouders van de zeldzame rassen vragen er bij hun dierenartsen (waar ze de een op een relatie mee hebben) erop aan te dringen, zo snel mogelijk hun dieren te vaccineren. Zonder andere diereigenaren te kort te doen.
 3. We zullen de periode van maart 2024 in de vakbladen extra aandacht besteden aan dit onderwerp, namelijk dat het belangrijk is dat we zeldzaam erfelijk materiaal veilig stellen middels zo snel mogelijk vaccineren.
 4. We zullen ons specifiek richten op alle 42 speciale (lees zeldzame) schapenrassen ingeschreven bij VSS, en de oorspronkelijke Nederlandse landbouwhuisdierrassen met een zeldzame status, te weten: Drents heideschaap, Flevolander, Fries melkschaap, Groot heideschaap, Mergellandschaap, Nederlandse bonte schaap, Noordhollander, Schoonebeeker heideschaap, Swifter, Veluws heideschaap,
  Zwartbles, de Bonte geit, de Nederlandse landgeit, de Nederlandse witte geit, Toggenburger en het Brandrood rund, Fries-Hollands vee, Groninger blaarkop, Lakenvelder, Verbeterd Roodbont, Witrik, Vaal en Baggerbont (geregistreerd via het dubbeldoelregister).
  Indien alle diereigenaren van gevoelige dieren hun dieren willen laten vaccineren voorzien wij een logistieke uitdaging. Er zouden dan in een kort tijdsbestek rond de 5 miljoen dieren (*) gevaccineerd moeten worden, bovenop het reguliere werk door geborgde dierenartsen. De
  vaccinatie ronde zou compleet moeten zijn voor half juni. Dit omdat een vaccinatie 3-4 weken nodig heeft om de maximale bescherming te bewerkstelligen en de verwachting is, dat vanaf de tweede helft van juli 2024 het virus weer toe kan slaan. (bron René van den Brom, dierenarts specialist kleine herkauwers Royal GD).
  Wij denken dat het verstandig zou zijn om voorafgaand aan voorjaar 2024 te onderzoeken of en onder welke voorwaarden studenten uit de Master Diergeneeskunde ingezet zouden kunnen worden ten behoeve van intensieve vaccinatie campagnes. Beste minister Adema, wij zijn heel blij, dat u het belang van behoud van de zeldzame
  huisdierrassen inziet en wij hopen u met dit schrijven van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet verblijven wij, hoogachtend,

Wil Jansen dierenarts
Lid van het platform voor de kleinschalige schapen-en geitenhouderij.
Gerrit Tacken dierenarts
Voorzitter van de Stichting Zeldzame huisdierrassen (SZH) in Wageningen.
Hans Groenhuis
Voorzitter van de Vereniging Speciale Schapenrassen (VSS)

(*) 1.57 miljoen melkkoeien, 1.04 miljoen vleeskalveren, 0.98 miljoen stuks jongvee voor de
melkveehouderij, 0.85 miljoen schapen en 0.49 miljoen melkgeiten.