Dringend verzoek aan minister om de schapenhouderij te ondersteunen


Het Platform KSG heeft samen met LTO, VGSN en Agractie een brandbrief naar de minister van LNV gestuurd.

Dringend verzoek vanuit de Nederlandse schapenhouderij (pdf)