Regelwijzer schapen en geiten

Let op: Op dit moment wordt de regelwijzer geheel herzien. Sommige hoofdstukken zijn daardoor tijdelijk niet aanwezig. Hier wordt aan gewerkt.

Dit artikel bevat een overzicht van de wettelijke regels waar niet-bedrijfsmatige schapen- en geitenhouders mee te maken hebben.

Tijdens een dierziektecrises (MKZ, blauwtong, Q-koorts, etc.) wordt er tijdelijke regelgeving uitgevaardigd. Deze sterk wisselende regelgeving is te vinden in het artikel ‘Tijdelijke regelgeving i.v.m. dierziekten

De tekst van dit artikel is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het onvolledigheden, fouten of onduidelijkheden bevatten. Graag ontvangen wij suggesties voor verbetering.

Bij een aantal regels is geen rekening gehouden met de specifieke situatie in de niet-bedrijfsmatige houderij. Hierdoor kan de praktische uitvoering van de regels problemen geven. Op enkele plaatsen staan cursief geschreven toelichtingen die echter geen deel uitmaken van de officiële regelgeving. De complete teksten van de originele wetten, regelingen, besluiten en verordeningen zoals gepubliceerd door het bevoegd gezag zijn bindend. Aan dit kunnen geen rechten worden ontleend. De opsteller aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid.

De regels zijn aan verandering onderhevig. Daarom zal deze regelwijzer regelmatig worden herzien.

Inhoud

Algemene regels

Identificatie en registratie

Voorzieningen / reiniging en ontsmetting

Transport

Ingrepen, ziekten en medicijnen

Keuringen en tentoonstellingen

Export

Slacht

Sterfte