Voorzieningen / reiniging en ontsmetting

Terug naar inhoud regelwijzer

Reiniging en ontsmetting

Uitgevoerde reinigingen en ontsmettingen van veewagens moeten worden geregistreerd. Dit kan op twee manieren:

  • in het ontsmettingsboekje dat de VWA tot 31 december 2008 heeft uitgegeven.
  • op een ontsmettingsblad, dat u zelf kunt downloaden en afdrukken (ontsmettingsblad.pdf)

Eenvoudige wasplaats

Ieder bedrijf met 10 of meer schapen en/of geiten moet beschikken over een eenvoudige wasplaats (R&O plaats, reinigen en ontsmetten). Als er geen dieren worden aangevoerd of als de locatie bestaat uit alleen landbouwgrond of een weiland is een eenvoudige wasplaats niet verplicht.

Meer informatie over eenvoudige wasplaatsen:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/dierziektepreventie/wasplaatsen

Opmerkingen

Deze regels zijn niet geschreven met de kleinschalige houderij voor ogen.

Het Platform KSG geeft een paar mogelijkheden om tegemoet te komen aan bovenstaande eisen. Let wel: het zijn geen officieel toegelaten werkwijzen, dus voor eigen risico.

Optie 1: Zeer eenvoudige mobiele wasplaats bestaande uit:

zeil en balkjes om de randen omhoog te brengen

tuinslang, hogedrukspuit of gieter met water en bezem voor reinigen en naspoelen

ontsmettingsmiddel

spuit of gieter om ontsmettingsvloeistof toe te dienen

emmer om op het zeil opgevangen vloeistoffen af te voeren

Optie 2: Ontsmetting met citroenzuur

Citroenzuur is een effectief ontsmettingsmiddel tegen MKZ dat onschadelijk is voor het milieu. Het is echter niet toegelaten. Niemand heeft een toelating aangevraagd omdat niemand een commercieel belang heeft bij de toelating van een generiek middel zoals citroenzuur.

Bij gebruik van citroenzuur zouden de verharde ondergrond en het zeil achterwege kunnen blijven omdat er alleen mest en onschadelijke stoffen worden weggespoeld.

Tijdens een MKZ crisis gebruikt de NVWA zelf ook citroenzuur omdat er dan op grote schaal wordt ontsmet en men het milieu zo min mogelijk wil belasten.