Slacht

Terug naar inhoud regelwijzer

  • Schapen en geiten mogen alleen in een door de overheid erkend slachthuis worden geslacht.
  • De dieren die geslacht worden moeten geschikt zijn voor menselijke consumptie. De wachttijden voor medicijnen moeten in acht worden genomen.
  • Schone en gezonde dieren.
  • Geldige oormerken in beide oren.
  • Voldoende kortgeschoren hals (bij onbedwelmd slachten)
  • Het vervoer naar het slachthuis moet plaatsvinden zoals hiervoor vermeld in het hoofdstuk ‘Transport’.
  • Er mogen vanaf het slachthuis geen levende dieren worden afgevoerd.

Voedsel Keten Informatie (VKI)

Voedsel Keten Informatie (VKI) zijn gegevens over de gezondheidsstatus, ziektegeschiedenis en medicijngebruik van dieren die geslacht worden en zo in de voedsel keten komen. VKI moet ook verstrekt worden als de dieren via de veehandel of via verzamelplaatsen naar de slachterij gaan.

Formulier Voedsel Keten Informatie schapen en geiten, versie 18-12-09 (pdf)

Zie www.infoschaap.nl en www.infogeit.nl voor het via internet verstrekken van de VKI.

De gegevens van VKI-plichtige schapen en geiten moeten 24 uur voor aflevering bij het slachthuis binnen zijn, tenzij de schapen en geiten via een verzamelcentrum naar de slacht gaan. In dat geval mogen de formulieren tegelijkertijd met het afleveren worden overgedragen aan het slachthuis.

Bij slachthuizen die geringe aantallen slachtdieren verwerken (<10 GVE/week) mag de VKI de zending vergezellen . VKI meldingen via infoschaap/infogeit moeten op het moment van afleveren van de dieren gedaan zijn.

Binnenland

Voorafgaand aan de slacht in een Nederlands slachthuis moet VKI aan het slachthuis worden geleverd.

Buitenland

Voor schapen en geiten die worden geëxporteerd voor de slacht in het buitenland moet  VKI worden meegeleverd.

(referentie: Europese Hygieneverordening EG 852/2004).