Transport

Terug naar inhoud regelwijzer

21-dagen regeling

Indien schapen of geiten worden aangevoerd vanaf een ander bedrijf mogen deze dieren gedurende 21 dagen na de aanvoer niet van het bedrijf worden afgevoerd. Deze individuele 21-dagen regeling geldt alleen voor de dieren die zijn aangevoerd. De overige dieren mogen in die periode wel afgevoerd worden.

Voor keuringen en tentoonstellingen wordt een uitzondering gemaakt. Dieren die naar een keuring of tentoonstelling zijn geweest mogen daarna, zonder de wachttijd van 21-dagen, weer naar een andere keuring of tentoonstelling.

Afvoer en vervoersdocument

Bij ieder vervoer naar een ander UBN moet binnen 7 dagen in I&R Dieren een afvoermelding worden gedaan

Daarnaast moet u een papieren vervoersdocument opstellen. Dit document moet tijdens het transport van de dieren aanwezig zijn.

U kunt hier het vervoersdocument downloaden:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/identificatie-en-registratie-dieren/schapen-en-geiten-melden#vervoersdocument

In de volgende gevallen is geen papieren vervoersdocument nodig:

  • U vervoert de dieren binnen het eigen bedrijf. Dit gaat over de openbare weg of met een eigen vervoermiddel.
  • U registreert in I&R Dieren een volledige afvoermelding en doet dit voorafgaand aan het transport.
  • De transporteur leest de gegevens van de af te voeren dieren in en slaat deze op in de reader (uitleesapparaat voor elektronische merken).

Aanvoermelding

Het bedrijf van afvoer heeft bij de afvoermelding het UBN opgegeven waar het dier naar toe gaat of is gegaan. Vervolgens moet het bedrijf van aanvoer in I&R Dieren de aanvoer bevestigen door middel van een aanvoermelding.

Uitscharen en inscharen

Uitscharen is het tijdelijk laten lopen van uw dieren op het land van een ander. Inscharen is het tijdelijk laten lopen van dieren van een ander op uw land.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Op het perceel waar de dieren naar toe gaan, lopen geen andere dieren en u neemt het perceel tijdelijk in gebruik via een mondelinge of schriftelijke gebruiksovereenkomst. Dit perceel wordt tijdelijk tot uw UBN gerekend en u hoeft geen registratie in I&R Dieren te doen.
  2. Het perceel kan niet tijdelijk tot uw UBN worden gerekend, omdat er andere dieren lopen. U schaart dan de dieren uit en doet een afvoermelding aan I&R Dieren. De inschaarder (tijdelijke houder) doet een aanvoermelding. Bij terugkomst van de dieren doet de inschaarder een afvoermelding en u een aanvoermelding aan I&R Dieren. De inschaarder moet in dit geval altijd een UBN voor de diersoort schapen en geiten hebben.

Reiniging en ontsmetting