Algemene regels

Terug naar inhoud regelwijzer

De Wet Dieren geeft algemene regels zoals:

  • Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.
  • Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg.
  • Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te onthouden.
  • Het is verboden dieren als prijs, beloning of gift uit te loven of uit te reiken naar aanleiding van wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen.

De algemene plaatselijke verordening (APV) van uw gemeente kan nadere eisen aan het houden van schapen en geiten stellen, bijvoorbeeld de eis dat er een deugdelijk hek om het weiland staat of maatregelen tegen stankoverlast.