Tag: Rendac

  • Tarieven destructie Rendac en rol van Platform KSG in dit dossier.

    Tarieven destructie InleidingDierhouders zijn verplicht kadavers te melden en te laten ophalen voor verwerking. De rijksoverheid (Ministerie van LNV) sluit een contract met Darling IngrediĆ«nts (waar Rendac onder valt) voor het ophalen en verwerken van kadavers. Ook wordt er door Rendac reservecapaciteit in stand gehouden om in geval van een dierziekte kadavers te kunnen ophalen.…