Wolvenschade

Wolven pakken schapen en geiten. BIJ12, een gezamenlijk uitvoeringsorganisatie van de provincies, vergoedt schade, ook aan hobbyhouders. Bij wolvenschade worden geen behandelkosten of eigen risico in rekening gebracht. Vaststelling van schade door een wolf gebeurt aan de hand van de specifieke bijtwonden en aan de hand van DNA-onderzoek.

Wat te doen bij een vermoeden van schade door een wolf?

1) Blijf kalm. Als een wolf zich aan uw schapenof geiten vergrijpt is dat niet alleen voor de dieren maar ook voor uzelf een ingrijpende gebeurtenis. Probeer toch uw emoties te beheersen richting pers en omstanders en op sociale media.

2) Meld het geval bij BIJ12
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf/
Indien het aannemelijk is dat een wolf de schade heeft veroorzaakt stuurt BIJ een schadetaxateur.

3) Maak veel foto’s.

4) Dode dieren niet aanraken of verplaatsen. Dek ze wel af met een plastic folie zodat DNA-sporen niet verloren gaan of vervuild raken. Wacht tot de deskundigen er zijn.

5) Controleer met uw dierenarts alle dieren in de kudde op bijtwonden. Wolven bijten vooral in het strottenhoofd van schapen.

6) Behandel met de dierenarts de gewonde dieren zo snel mogelijk. Bedenk wel dat door het ontsmetten DNA materiaal verloren gaat.

7) Controleer of alle dieren er zijn. Er kunnen ook dieren gevlucht zijn.

8) Een wolf heeft de gewoonte om terug te keren naar de plek waar hij dieren heeft gedood. Verplaats de dieren of zorg voor beschermende maatregelen, vooral ’s nachts en in de schemering.