Wolven

De komst van de wolf in Nederland heeft een grote invloed op de schapen- en geitenhouderij. Inmiddels zijn er in Nederland honderden schapen gedood of verwond. Het Platform KSG heeft ervoor gekozen om volop in te zetten op het nemen van preventieve maatregelen om wolvenschade te voorkomen. De Algemene Ledenvergadering van het Platform KSG heeft op 27 juni 2022 deze positiebepaling vastgesteld:

Positiebepaling wolven Platform KSG (pdf) >

Wolvenschade

Houders die geconfronteerd worden met een vermoedelijke aanval door een wolf kunnen dit melden bij BIJ12.

Meer lezen >

Beschermen tegen wolven

Wolfproof bestaat niet maar door het nemen van preventieve maatregelen kan de kans op schade door wolven aanzienlijk worden beperkt. In Nederland is de zogenaamde BIJ12 norm opgesteld voor preventieve maatregelen. Als de afrastering aan deze norm voldoen kan in een aantal provincies subsidie worden verkregen.

Informatiepagina BIJ12 over wolven en het voorkomen van wolvenschade >

Informatiepagina wolvencommissie Gelderland >

Subsidieregelingen

Een aantal provincies verstrekt een subsidie als tegemoetkoming in de kosten van het nemen van wolfwerende maatregelen.

Provinciaal wolvenbeleid en subsidieregelingen >

Praktijknetwerk preventie wolvenschade

Het Platform KSG heeft een praktijknetwerk preventie wolvenschade opgezet. Een aantal houders, die wolfwerende maatregelen hebben genomen,  is bereid om op afspraak belangstellenden te ontvangen om hun ervaringen te delen en te laten zien hoe de maatregelen in de praktijk zijn uitgevoerd.

Meer lezen >