Schapen zijn meestal gastheer van meerdere soorten maag- en darmwormen. Wanneer we praten over de maagdarmwormen, dan zijn dat altijd rondwormen. Hoewel lintwormen ook in de darm voorkomen, worden lintwormen niet gerekend tot de maagdarmwormen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de soorten voorkomend in Nederland. De belangrijkste wormsoorten zijn in staat om op zichzelf ziekte te veroorzaken. De andere soorten zijn daartoe vaak niet in staat, maar kunnen in menginfecties wel bijdragen aan de ziekte.

LOCATIEWORMSOORTBELANG
Lebmaag Haemonchus contortus ++++++
  Teladorsagia circumcincta +++
  Trichostrongylus axei -/+
Dunne darm Bunostomum trigonocephalum -
  Capilaria longipes -
  Cooperia soorten +
  Nematodirus battus ++++
  Nematodirus filicollis -/+
  Nematodirus spathiger -
  Strongyloides papillosus -/+
  Trichostrongylus soorten ++
Dikke darm Chabertia ovina -/+
  Oesophagostomum soorten -
  Trichuris ovis -