In november 2013 is de syllabus 'Wormen bij schapen en geiten' verschenen. Het rijk geïllustreerde boekje bevat alles wat een schapenhouder moet weten om op een verantwoorde wijze worminfecties te beheersen. Ook coccidiose en leverbot komen aan de orde. De auteurs zijn Judith van Andel (gespecialiseerd schapendierenarts, Provinos Schapenadviesgroep), Harm Ploeger (parasitoloog, Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht) en Gijsbert Six (schapen- en geitenhouder). De syllabus bevat protocollen voor het zelf uitvoeren van mestonderzoeken. Foto's van waarnemingen onder de microscoop zijn behulpzaam bij het herkennen van de verschillende soorten wormeieren.

In september 2017 is een naar de laatste stand van zaken bijgewerkte versie 2 verschenen.

Download syllabus 'Wormen bij schapen en geiten' (pdf)

Het is ook mogelijk om de syllabus in de vorm van een full-color boekje op papier te bestellen. De kosten bedragen € 17,50 (inclusief verzendkosten in Nederland). De papieren uitgave is te bestellen bij Gijsbert Six (www.gcsix.nl)

A

Algemeen Wormen

Alternatieve wormbestrijding

Anthelmintica

B

Bewust ontwormen (cursus)

Bunostomum trigonocephalum

C

Capillaria longipes

Chabertia ovina

Cooperia soorten

D

Dicrocoelium dendriticum

F

FAMACHA kaart

Fasciola hepatica

G

Genetische selectie tegen wormen

H

Haemonchus contortus (de rode lebmaagworm)

L

Leverbot grote (Fasciola hepatica)

Leverbot kleine (Dicrocoelium dendriticum)

Lintwormen

Longwormen

M

Maagdarmwormen

Mestonderzoek

Moniezia expansa

N

Nematodirus battus

Nematodirus soorten

O

Oesophagostomum soorten

P

Protocol McMaster methode

R

Resistentie tegen wormmiddelen

S

Spring rise

Strongyloides papillosus

T

Teladorsagia circumcincta

Trichostrongylus soorten

Trichuris ovis

W

Wormbestrijding

Wormmiddelen