Leverbot (Fasciola hepatica) is de veroorzaker van leverbotziekte bij vooral schapen en geiten. Naast schapen hebben runderen veel last van leverbot, al zijn ze er minder ziek van. Ook andere diersoorten (o.a. paard, varken, haas) kunnen worden besmet. Bovendien kunnen mensen worden besmet met leverbot, het is dus een zo├Ânose. Tot op heden komt dat gelukkig in Nederland zelden voor.

Informatieblad 'Leverbot bij schapen en geiten'

Dit informatieblad bevat alles wat een schapenhouder moet weten om op een verantwoorde wijze leverbotinfecties te voorkomen en te bestrijden. Het herkennen van de leverbotslak komt uitgebreid aan de orde. De auteurs zijn Judith van Andel (gespecialiseerd schapendierenarts, Provinos Schapenadviesgroep) en Harm Ploeger (parasitoloog, Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht)

Download syllabus 'Leverbot bij schapen en geiten' (pdf)

Informatieblad 'Biologische controle leverbotslak met loopeenden'

In mei 2015 is het informatieblad 'Biologische controle leverbotslak met loopeenden' verschenen. Het informatieblad bevat praktische informatie voor veehouders die loopeenden willen inzetten om het aantal leverbotslakken op het bedrijf te verminderen. De auteur is Judith van Andel (gespecialiseerd schapendierenarts, Provinos Schapenadviesgroep).

Download syllabus 'Biologische controle leverbotslak met loopeenden' (pdf)