Ziekte veroorzaakt door de lebmaagworm Teladorsagia circumcincta. Wordt vooral gezien einde zomer en najaar.