Ziekte in de dunne darm vooral veroorzaakt door de worm Nematodirus battus. Wordt vooral gezien in het begin van het weideseizoen (april-mei).

Behalve Nematodirus battus komen er nog twee Nematodirus soorten voor, te weten Nematodirus spathiger en Nematodirus filicollis. Beiden worden minder vaak gezien en zijn ook minder ziekmakend dan Nematodirus battus. De eieren van elk van deze drie soorten zijn goed van elkaar te onderscheiden. De Nematodirus battus eieren zijn langwerpig en bruin van kleur. Eieren van de andere twee soorten zijn kleurloos en meer rond (N. filicollis) of ruitvormig (N. spathiger). Het ei van N. spathiger is groter dan die van de andere twee soorten.

Nematodirus battus ei web

Nematodirus battus ei bij vergroting 400x (foto: Harm Ploeger)

Nematodirus filicollis ei web

Nematodirus filicollis ei bij vergroting 400x (foto: Harm Ploeger)

Nematodirus spathiger web 

Nematodirus spathiger ei bij vergroting 400x (foto: Harm Ploeger)