Protocol voor import fokschapen en -geiten

Iedere aanvoer van dieren brengt een risico met zich mee op insleep van ziekten en in- en uitwendige parasieten en bacteriën, die resistent zijn voor geneesmiddelen. Bij de import van dieren hebben we bovendien te maken met ziekten en aandoeningen die in ons land (nog) niet voorkomen. Om ellende te voorkomen is uiterste voorzichtigheid geboden.

Het Platform KSG heeft in samenwerking met de GD een protocol voor de import van fokschapen en -geiten opgesteld. Dit protocol beoogt op een praktisch haalbare wijze de risico’s bij import zo veel mogelijk te beperken. Het protocol is nu in concept beschikbaar.

Protocol import fokschapen en -geiten (pdf) ->