Subsidieregelingen preventie wolvenschade

Drenthe
Schapen- en geitenhouders in een aangewezen risicogebied in Drenthe kunnen een aanvraag indienen voor vergoeding van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade door wolven. Zie onderstaande link:

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij-0/@137634/financiele-steun/

Gelderland
Schapen- en gietenhouders in het aangewezen leefgebied van de wolven op de Noord- en Midden-Veluwe kunnen een aanvraag indienen voor vergoeding van preventieve maatregelen ter voorkomng van schade door wolven. Zie onderstaande link:

https://www.gelderland.nl/Subsidies/Voorkomen-van-schade-door-wolven

Noord-Brabant
In Noord-Brabant is nog geen regeling. Onlangs is een wolvencommissie opgericht, waaraan het Platform KSG deelneemt.

Wolf in Brabant >

Limburg
Stichting IKL voert een project uit om Limburg voor te bereiden op de komst van de wolf.

Stichting IKL - schadepreventie wolf >