Waar wij voor staan

Er zijn in Nederland zo'n 24.000 kleinschalige houders van schapen en 19.000 kleinschalige houders van geiten, die gezamenlijk ruim 300.000 dieren houden. Winst maken staat niet voorop. Het platform behartigt de belangen van deze groep houders. Het platform is door het ministerie van EZ erkend als vertegenwoordigend orgaan. Verder onderhoudt het platform contacten met diverse uitvoeringsorganen (RVO, VWA, GD, etc.) en andere vertegenwoordigende organisaties.