Voedsel Keten Informatie (VKI)

Voedsel Keten Informatie (VKI) zijn gegevens over de gezondheidsstatus, ziektegeschiedenis en medicijngebruik van dieren die geslacht worden en zo in de voedsel keten komen. VKI moet ook verstrekt worden als de dieren via de veehandel of via verzamelplaatsen naar de slachterij gaan. VKI is vanaf 1 juli 2010 verplicht voor alle schapen en geiten die geslacht worden.

Formulier Voedsel Keten Informatie schapen en geiten, versie 18-12-09 (pdf)

Vanaf 1 juli 2010 kan gebruikt worden gemaakt van een online database voor VKI gegevens: InfoSchaap en InfoGeit. Alle schapen- en geitenhouders hebben een brief ontvangen met inloggegevens. Let op: deelname aan InfoSchaap/InfoGeit is vrijwillig.

Maak afspraken met uw handelaar of slager op welke wijze hij de VKI gegevens wil ontvangen. Wij verwachten dat vele handelaren en slachtuizen alleen VKI via InfoSchaap/InfoGeit zullen accepteren.

De VKI gegevens moeten in de volgende gevallen op het moment van afleveren van de dieren beschikbaar zijn.

  • bij melding via InfoSchaap/InfoGeit
  • als de dieren via een een verzamelplaats naar de slacht gaan.
  • bij slachthuizen die geringe aantallen slachtdieren verwerken (<10 GVE/week)

In het geval van een levering met de VKI-gegevens op papier aan een groter slachthuis (> 10 GVE/week) moeten de gegevens 24 uur voor aflevering aan het slachthuis aanwezig zijn.