Transport

Platform KSG bereikt akkoord met LNV over toepassing Transportverordening

Na jarenlang moeizaam onderhandelen met LNV heeft het Platform KSG een akkoord bereikt over de toepassing van de Europese Transportverordening voor kleinschalige houders van schapen en geiten. De minister van LNV heeft op 14 oktober j.l. hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Bij een transport van maximaal 10 schapen of geiten zijn de administratieve eisen van de Transportverordening niet van toepassing. Dus geen opleiding, geen vergunning en geen extra formulieren. Wel gelden algemene eisen zoals de geschiktheid van dieren en vervoermiddel voor het transport.
Het Platform KSG is verheugd dat kleinschalige houders gevrijwaard worden van al dit papierwerk.

Bij een transport naar een slachthuis is volgens LNV de Transportverordening wel altijd van toepassing. Bij een afstand van minder dan 65 km zijn geen opleiding en geen vervoersvergunning nodig. Bij een afstand van meer dan 65 km zijn wel een opleiding en een vervoersvergunning nodig.
Bij aanhouding wordt getoetst of het transport bedrijfsmatig is. Het Platform KSG is van mening dat het transport in het geval van slacht voor eigen consumptie niet-bedrijfsmatig is en dat de Transportverordening daarom niet van toepassing is.

Zie de 'Regelwijzer schapen en geiten' op www.platform-ksg.nl voor nadere details.

Brief van mininster van LNV aan Tweede Kamer (14-10-2010)