Scrapie

Aanpak met scrapie besmette bedrijven is weer zoals het was

In augustus 2007 hebben alle schapenhouders een brief van het ministerie van LNV ontvangen waarin een nieuwe bestrijdingsaanpak in het geval van een scrapiebesmetting wordt aangekondigd. Als in de afgelopen drie jaren niet met ARR/ARR rammen is gefokt dan zouden alle dieren geslacht moeten worden en de houder zou de extra kosten van de TSE testen moeten betalen. Deze brief is inmiddels achterhaald.

De Franse Staat heeft de nieuwe bestrijdingsaanpak bij het Europese Hof van Justitie aangevochten en is in het gelijk gesteld. In het kort komt het erop neer dat de TSE test niet voldoende betrouwbaar is om schapen, die afkomstig zijn van een met klassieke scrapie besmet bedrijf, na een gunstige testuitslag toch in de voedselketen terecht te laten komen. In vroege stadia van de ziekte bevinden de besmette prionen zich op andere plaatsen in het lichaam dan de plaats waar het monster voor de test wordt genomen. Hierdoor ontstaan vals negatieve testuitslagen (dier is ziek terwijl test zegt dat dier niet ziek is) Op grond van het voorzorgprincipe was de rechter van mening dat alle gevoelige dieren (= niet enkel of dubbel ARR) van een besmet bedrijf geruimd moeten worden. Het gaat hier om een voorlopige uitspraak, die echter wel rechtskracht heeft. De definitieve uitspraak zal nog minstens een jaar op zich laten wachten.

Door deze uitspraak is de aanpak van besmette bedrijven weer zoals hij was. Als er bij een schaap klassieke scrapie wordt vastgesteld, dan wordt vervolgens van alle schapen van het bedrijf het genotype bepaald. Alle dieren die niet enkel of dubbel ARR zijn worden vervolgens geruimd. De kosten van het genotyperen, het ruimen en een vergoeding voor de geruimde dieren worden vanuit het Diergezondheidsfonds betaald. Al met al is er niets veranderd, alleen de rammenverordening is vervallen.

Het ministerie van LNV heeft de Tweede Kamer hierover ingelicht maar vond het niet nodig om ook de schapenhouders, net als afgelopen augustus, middels een brief te informeren.

Brief van minister van LNV aan de Tweede Kamer 16 oktober 2007

Rammenverordening is ingetrokken

Alle schapenhouders hebben een brief van het ministerie van LNV ontvangen waarin zij geinformeerd worden over de intrekking van de rammenverordening en waarin wordt gewezen op een financieel risico dat verbonden is aan de keuze voor een 'scrapie-gevoelige' ram zonder dit risico nader te specificeren. Door deze specificatie achterwege te laten wordt een sfeer van angst gecreƫerd. De brief geeft een eenzijdige voorstelling van zaken en roept veel vragen op.

Het platform heeft als reactie een brief naar LNV gestuurd met vragen en opmerkingen.

Bijlagen:
Brief van LNV aan alle schapenhouders (14-8-2007) (pdf)
Brief van Platform aan LNV (22-8-2007) (pdf)

Platform brengt advies uit over scrapiefokprogramma

Het platform heeft een advies uitgebracht over de toekomst van het scrapiefokprogramma.

Lees meer...

Scrapiefokprogramma

Het Nederlandse scrapiefokprogramma is omstreden. In 2007 is de rammenverordening die de inzet van ARR/ARR rammen wettelijk verplicht stelde ingetrokken. Het Platform KSG zet zich in voor een juiste en volledige informatievoorziening aan de schapenhouders volgens de meeste recente wetenschappelijke en Europese inzichten.