Rendac

Rendac tarieven in 2012 rechtvaardiger

De Rendac heeft een voorstel voor de tarieven voor het ophalen en verwerken van kadavers in 2012 ingediend bij het ministerie van EL&I. Verwacht wordt dat het ministerie dit voorstel zal overnemen.

Op basis van de vele klachten over de onrechtvaardige tarieven in 2011 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de tariefstructuur onderzocht en een voorlopige zienswijze uitgebracht: het tariefstelsel van 2011 heeft geen objectieve rechtvaardiging en is daarmee onredelijk. Deze zienswijze van de NMa is bepalend geweest voor de wijziging van de tarieven.

Het voorstel voor 2012 is veel rechtvaardiger dan de huidige tariefstructuur. Tot en met de 7e stop werd een te hoog tarief in rekening gebracht en vanaf de 8e stop een te laag tarief.

In tegenstelling tot vorig jaar heeft dit jaar een vertegenwoordiging vanuit de kleinschalige en hobbymatige houderij aan het overleg deelgenomen. Wij hebben aangedrongen op een rechtvaardig tariefstelsel in lijn met de zienswijze van de NMa. Het overleg verliep zeer moeizaam aangezien de grote commerciële veehouders lang zijn blijven vasthouden aan de huidige tariefstructuur en de zienswijze van de NMa naast zich neer wilden leggen. Uiteindelijk wordt het tarief voor één schaap bijna gehalveerd ten opzichte van 2011 en komt zelfs lager uit dan het tarief in 2010.

 

jaar prijs per stop [] prijs per schaap [] totaalprijs één schaap [€]
2010 23,95 2,46 26,41
2011 42,63 * 0,89 43,52
2012 20,94 ** 1,29 22,23

*) Tot en met 7 stops in een jaar, vanaf de 8e stop 13,33 per stop.
**) Aanbieders van vaten op geplande dagen: 15,40 per stop

In bovenstaand overzicht zijn alle bedragen inclusief 19% BTW.
Prijzen per dier van enkele andere diersoorten in 2012: geit 0,68 ; zeug 4,83 ; rund 16,10.