Rendac

Rendac tarieven 2012 in beslisssende fase

Het overleg over de Rendac tarieven in volgend jaar verloopt moeizaam aangezien de grote commerciele veehouders blijven vasthouden aan de huidige tariefstructuur, waarbij tot en met de 7e stop een forse opslag wordt berekend en vanaf de 8e stop een grote korting wordt gegeven. In tegenstelling tot vorig jaar neemt het Platform KSG nu wel deel aan het overleg. Wij hebben een tariefvoorstel ingebracht dat wel een getrouwe weerspiegeling is van de werkelijk gemaakte stopkosten. Naar aanleiding van de vele klachten is ook de NMa betrokken bij het overleg. Eind november stuurt de Rendac een tariefvoorstel naar het ministerie van EL&I.