Rendac

NMa start onderzoek naar misbruik economische machtspositie Rendac

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft voldoende aanleiding gezien om een onderzoek te starten naar misbruik door de Rendac van haar economische machtspositie op het gebied van de kadaververwerking. De grote hoeveelheid klachten van individuele houders heeft dit besluit ondersteund.
Het Platform KSG heeft na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) de documenten over de totstandkoming van de tarieven voor 2011 ontvangen. Hieruit blijkt dat het verhoogde tarief voor de eerste 7 stops en de korting van 68% vanaf de 8e stop niet kosten-technisch is onderbouwd. De zeer gunstige tarieven voor de grote veebedrijven die veel kadavers aanbieden ten koste van de kleinschalige bedrijven die incidenteel kadavers aanbieden kon tot stand komen door de kleinschalige houderij buiten het overleg te houden. Deze maand begint het overleg over de tarieven voor 2012. Het Platform KSG en de andere organisaties waarmee wij samenwerken zijn nu wel uitgenodigd.