Rendac

Platform KSG vraagt om onderzoek NMa naar misbruik van economische machtspositie Rendac

Het Platform KSG is gestart met de procedure die moet leiden tot een onderzoek door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar misbruik door de Rendac van haar monopoly positie op het gebied van de kadaververwerking. Dit is aankondigd in een brief aan staatssecretaris Bleker van EL&I, die onlangs de tarieven heeft goedgekeurd. Wij hadden in een eerdere brief al gewezen op de onrechtvaardige tariefsverhoging die geheel buiten ons om tot stand is gekomen en gevraagd om de tarieven te herzien. Het ministerie heeft hierop afwijzend gereageerd.

Iedereen die vindt dat er sprake is van misbruik van een economische machtspositie (monopoly) kan zelf een klacht indienen door middel van het invullen van een formulier op de website van de NMa. Ook als u nog geen kadavers heeft aangeboden. Het kenbaar maken van uw klacht zal ons initiatief ondersteunen. Dit is in ons aller belang van de kleinschalige houderij.

U kunt hier uw klacht indienen. De eerste klacht is inmiddels ingediend.

Voor alle duidelijkheid de ontwikkeling van de tarieven van de laatste jaren op een rijtje. Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW.

jaar prijs per stop
[Euro]
prijs per schaap
[Euro]
totaalprijs ophalen een schaap
[Euro]
opmerking
2009 12,03 1,12 13,15
2010 23,95 2,46 26,41 Alle tarieven verdubbeld omdat 50% overheidsbijdrage is vervallen.
2011 42,63 * 0,89 43,52 * Tot en met 7 stops in een jaar, vanaf de 8e stop 13,33 Euro per stop.

Door het kunstmatig opgeschroefde tarief voor de eerste tot en met de zevende stop in een jaar, is er ruimte voor een korting van 68% vanaf de 8e stop. In de praktijk zullen kleinschalige houders niet aan deze korting toekomen. De korting is voorbehouden aan de grote aanbieders van kadavers. Deze discrimminerende prijzen zijn in strijd met de Mededingingswet.

Brief aan EL&I, 9 februari 2011

Antwoord brief van EL&I, 28 januari 2011

De tarieven zijn inclusief 19% BTW.

 

jaar

prijs per stop [Euro]

prijs per schaap

[Euro]

totaalprijs ophalen één schaap [Euro]

 

2009

12,03

1,12

13,15

 

2010

23,95

2,46

26,41

 

2011

42,63 *)

0,89

43,52

*) Vanaf 8 stops, per stop: 13,33 Euro. Dit is 68% korting