Q-koorts

Meten met twee maten?

Het bericht dat ministers Verburg (LNV) en Klink (VWS) besloten hebben om geiten op kinderboerderijen ongemoeid te laten, roept bij veel mensen vragen op. Waarom worden alle drachtige dieren op besmette grootschalige melkgeitenbedrijven geruimd, en dieren op kleinschalige houderijen en kinderboerderijen niet? Is dit niet meten met twee maten? Het antwoord is: dat lijkt wel zo, maar er zijn goede redenen voor het onderscheid.

Het ministerie van LNV heeft een persbericht uitgegeven met een antwoord op deze vraag. Het Platform KSG roept alle kleinschalige houders op om de hygienevoorschriften strict te volgen. Raadpleeg in geval van twijfel uw dierenarts.

Klik hier voor het persbericht.