Q-koorts

Platform KSG gaat protocol voor besloten keuringen ontwikkelen

Na een vruchtbaar gesprek met de verantwoordelijke directie van het Ministerie van Economische Zaken over de ontstane situatie met betrekking tot besloten keuringen hebben wij de ontstane misverstanden rond deze keuringen grotendeels weg kunnen nemen. Wij hebben vanuit meerdere gezichtspunten het belang van besloten keuringen bepleit. Hiervoor had men duidelijk begrip. Tevens heeft EZ aangegeven wat de (maatschappelijk) gevoelige punten in dit dossier zijn alsmede de problematiek omtrent de controle en beheersbaarheid van besloten keuringen.

Wij zijn overeengekomen dat we na de vakantie in samenspraak met EZ en de nVWA een protocol voor besloten keuringen gaan ontwikkelen.

Besloten keuringen blijven vanaf 13 augustus verboden totdat er nieuwe afspraken zijn.