Q-koorts

Overgangsperiode Q-koorts vaccinatie besloten keuringen

Vanochtend is uit telefonische contact tussen het Platform KSG en de dossierhouder van het ministerie van EZ het volgende aan ons bekend geworden:

  • Er komt een overgangsperiode voor het gedogen van de zogenaamde besloten keuringen waarbij de deelnemende dieren niet tegen Q-koorts zijn gevaccineerd.
  • Deze periode duurt 6 weken en loopt vanaf 2 juli 2014 tot en met 13 augustus 2014.
  • Deze periode zal niet worden verlengd.
  • Gedurende deze periode wordt niet handhavend opgetreden.
  • De overgangsperiode geldt voor iedere organisator van keuringen van schapen of geiten.
  • Eind van deze week stuurt EZ een brief aan de koepelorganisaties in de schapen- en geitensector, waaronder het Platform KSG.

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is onder voorbehoud van de hierboven aangekondigde brief van EZ. Zodra deze brief is ontvangen, zullen wij de brief verspreiden aan alle ons bekende belanghebbenden.