Q-koorts

Q-koorts vaccinatie en besloten keuringen

In de afgelopen jaren heeft de overheid gedoogd dat er niet gevaccineerd werd voor besloten keuringen. Deze gedoogsituatie is ontstaan door een interpretatie van de tijdelijke wetgeving aangaande Q-koorts. Het ministerie heeft aangekondigd dat zij deze gedoogsituatie wil beƫindigen.

Over de ontstane situatie hebben we enkele keren overleg gevoerd met het ministerie en de nVWA. We hebben nadrukkelijk het belang van besloten keuringen onderbouwd alsmede hebben we aannemelijk gemaakt dat hier nagenoeg geen risico voor de verspreiding van Q koorts bestaat. Tenslotte heeft het ministerie medegedeeld dat men de besloten keuringen NIET meer gedoogt. Dit houdt in dat u de dieren die op een keuring of op een ander evenement komen moet vaccineren tegen Q-koorts.

Het ministerie beroept zich uitsluitend en alleen op de wetgeving. Men heeft nauwelijks begrip voor het gegeven dat hier sprake is van een "nihil" risico.

Gezien de onbevredigende argumentatie hebben we deze zaak op de agenda gezet van het komende beleidsoverleg met de directeur Dierziekten en Voedselveiligheid. We zullen het belang van besloten keuringen bepleiten zowel voor het behoud en het functioneren van de stamboekverenigingen als voor het behoud van een gezonde en vitale populatie fokdieren.