Overige thema's

Antibioticagebruik geiten

Per 1 april 2021 is er een wijziging in de regels voor het houden van geiten.

Alle ongeveer 700 geitenhouders met meer dan 25 geiten (op enig moment in het jaar) ontvangen rond 26 maart 2021 hierover een brief (bijgevoegd).

Daarin staat dat als u antibiotica ontvangt voor uw geiten u gegevens daarover moet bijhouden in een databank en een bedrijfsgezondheidsplan moet hebben.

De regeling is bedoeld als u geiten houdt voor de productie van melk, vlees of voor de fokkerij. Lopen uw geiten bijvoorbeeld in de begrazing dan is de regeling niet van toepassing.

Wat wordt verstaan onder de fokkerij? Kleinschalig fokken valt hier ook niet onder. Waar de grens precies ligt is nu nog niet precies te zeggen. Daarover vindt nog overleg plaats.

Vooralsnog is ons advies om geen actie te ondernemen. U valt hier als kleinschalige houder met meer dan 25 geiten waarschijnlijk niet onder, tenzij u een melkgeitenbedrijf met meer dan 25 geiten en er is sprake van antibioticagebruik.

Deze wijziging van de regeling is zonder contact van LNV met het Platform en de NBvH tot stand gekomen. Men had eenvoudigweg gedacht dat deze wijziging op onze dierhouderij van toepassing was. Dat is ook grotendeels zo.