Leden Platform

Organisaties waarin schapen- en geitenhouders zijn georganiseerd en die de doelstellingen van het platform onderschrijven kunnen zich aansluiten. Er zijn 23 organisaties met bij elkaar ongeveer 4000 leden bij het platform aangesloten:

Organisatie Website

Algemene Nederlandse Bond van Geitenhouders (ANBG)

http://www.anbg.nl/

Nederlandse Angorageiten Fokkers Vereniging

http://www.angorageit.nl/

Rasvereniging Bleu du Maine

http://www.bleudumaine.nl/

Clun Forest Schapenvereniging

http://www.clunforest.nl/

Nederlandse Fokkersvereniging het Drentse Heideschaap (en Schoonebeeker) (NFDH)

http://www.drentsheideschaap.nl/

Nederlandse Federatie van Dwerggeitenhouders (NFD)

www.dwerggeiten.nl

Fokkerij Organisatie Groot Heideschaap

www.grootheideschaap.nl

Rasvereniging Kerry Hill

http://www.kerryhillvereniging.nl

Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL)

http://www.landgeit.nl/

Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH)

http://www.hobbydierhouder.nl/

Nederlands Bonte Schaap (NLBS) http://www.nlbs.nl/

Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG)

http://www.geiten.org/

Vereniging Oos Mergelland Sjaop (OMS) http://www.mergellandschaap.nl/

Fokkersvereniging Ouessantschapen (FOS)

http://www.ouessant.nl/

Fokkersvereniging voor het Ruischaap

http://www.ruischaap.nl/

Stamboek Fokkersvereniging Skuddeschaap

http://www.skudde.nl/

Soayschaap

http://www.soayschapen.nl/

Suffolk Stamboek Nederland

http://www.suffolkstamboeknederland.nl/

Het Swifter Schapenstamboek

http://www.swifter.nl/

Texelaar Elite Stamboek (TES)

http://www.texelaar.info/

Vereniging van Speciale Schapenrassen (VSS)

http://www.vssschapen.nl/

Hampshire Down Vereniging Nederland

http://www.hampshiredown-nederland.nl/

Zwartbles Fokkersgroep http://www.zeldzamerassen.nl/zwartbles-fokkersgroep

Situatie per 26 juni 2019