I&R

Verslag voorlichtingavond e I&R 15-1-2009

Op 15 januari 2009 heeft de heer Wim Wismans van Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV een presenatie over de elektronische I&R gehouden voor de leden van het Platform.

Powerpoint presentatie (pdf)

Na afloop van de presentatie konden vragen worden gesteld. Hieronder staat een door DR opgesteld overzicht van de vragen en de antwoorden.

Vragen vanuit de sector, 15-01-2009

Waarom worden de dood- en vermissingsmeldingen samen genomen? Dit werkt fraude in de hand en zet de deur open naar illegale slacht en handel. Het I&R-systeem is duur en fraudegevoelig. Met net iets meer kosten moet het mogelijk zijn om illegale handel en slacht te voorkomen.
Antwoord: We willen het systeem zo eenvoudig en goedkoop mogelijk maken. Illegale slacht en handel zijn niet alleen te voorkomen met een administratief systeem. Hier zal de controle en handhaving ook een rol spelen.

Het UBN van de bestemming kunnen we vaak niet invullen (b.v familie die een jong geitje koopt voor hun kind hebben nog geen UBN, Marokkaan die voor het offerfeest een schaap komt kopen). Dan wil ik wel een afvoermelding kunnen doen.
Antwoord: u bent verplicht om de unieke bedrijfscode van bestemming in te voeren in de melding aan de I&R databank. U kunt het dier voor de klant reserveren. Wanneer de betreffende persoon een UBN heeft mag u het dier pas leveren.
Veel doodmeldingen op een bedrijf kan een aanleiding zijn voor de AID om te controleren.

Ben ik strafbaar als ik een schaap of geit verkoop aan een onbekende?
Antwoord: Bij afvoer moet u doorgeven aan wie u uw dieren afgeeft. Als de ontvanger niet als houder geregistreerd staat, of u weet niet wie de ontvanger is, dan mag u uw dieren daar niet aan afgeven. Een afvoermelding waarbij de ontvangende partij niet wordt aangegeven is onvolledig en wordt niet geaccepteerd. Met uw afvoermelding blijft u dan in gebreke.

Keuringsplaatsen worden vaak ad hoc geregeld. Dan is er geen tijd meer om een UBN aan te vragen.
Antwoord: Wanneer iemand of een organisatie een BRS-nummer heeft is het eenvoudig om snel een UBN-nummer via internet aan te vragen. Via internet krijgt u direct het voorlopige nummer toegewezen. U kunt ook nieuwe locaties toevoegen aan uw bestaande UBN.

Wanneer het injectaat toegestaan wordt, mag iedereen die zelf bij het dier inbrengen? Er zijn diverse dierenchips in de handel hoe groot zijn de chips die voor schapen en geiten toegelaten gaat worden?
Antwoord: Dit wordt nog uitgezocht.

Het materiaal van de kunststof oormerken is niet duurzaam, het gaat nooit een heel schapenleven mee. Het aluminium PAT-merkje is zeer gewenst. Het schijnt dat dit merkje vrijwel geen verlies oplevert. Er is nog geen fabrikant die het nummer er met de goede volgorde op krijgt. Kan het toegestaan worden met eerst het volgnummer en dan het serienummer?
Antwoord: Binnen de Europese Unie zijn we gewoon van boven naar beneden en van links naar rechts te lezen. Dat geldt ook voor ID-codes. Een code die in een andere volgorde op het identificatiemiddel staat dan in de centrale registratie of op een vervoersdocument wekt verwarring. Dit is onwenselijk.

Wij willen een advies over de kwaliteit van de merken. LNV stelt de merken verplicht en heeft dus ook de plicht om te zorgen dat er kwalitatief goede merken op de markt zijn.
Antwoord: de kwaliteit van de merken is een aangelegenheid voor de sector. De sector moet ervoor zorgen dat er een kwaliteitssysteem voor identificatiemiddelen van de grond komt, wanneer men dit van belang acht.
DR toetst de merken alleen op vereisten uit de verordening (niet zomaar los te krijgen, afstand en correctheid van het uitlezen)


De RFID-chips zijn niet duurzaam. Na een tijdje zijn ze niet meer uitleesbaar.
Antwoord: dan moet het merk door een ander elektronisch merk worden vervangen.

De tatoeage kan niet in één oor.
Antwoord: de tatoeage mag over 2 oren verdeeld worden. Dit kan in combinatie met een maagbolus.

Waarmee mag de tatoeage gecombineerd worden?
Antwoord: met een maagbolus

DR moet ervoor zorgen dat ik mijn werknummers kan behouden.
Antwoord: DR heeft afspraken met leveranciers over de range van nummers die zij mogen produceren. Binnen die afspraken zou een leverancier de mogelijkheid hebben om identificatiemiddelen te leveren met een specifiek werknummer. Het leveren van specifieke nummers aan een houder is een zaak tussen de houders en de oormerkleveranciers. D e extra logistiek die dit vergt zal door de leverancier in de prijs tot uitdrukking worden gebracht.

De belangrijkste eis bij de werknummervolgorde is dat ze door de jaren heen oplopend worden geleverd. Het is niet erg dat er nummers tussen uit zijn.
Antwoord: Het is niet verboden reeksen te leveren waar nummers tussen uit zijn. Leveranciers hebben wel de verplichting aan de centrale database door te geven welke nummers zij aan welke houder hebben geleverd. Het melden van een reeks waar nummers tussen uit zijn zal de leverancier meer werk verschaffen.

Kunnen we een fokkersnummer laten drukken op het oormerk?
Antwoord: ja, op de achterkant van het merk

De computersystemen van de stamboeken moeten op de nieuwe nummersystematiek worden aangepast.
Antwoord: ja

Waarom komt er een aanpassing van de nummersystematiek?
Antwoord: dan zijn er meer nummers beschikbaar en het geeft minder kosten. De oormerkleveranciers kunnen de oormerken voorafgaand aan de bestelling laten maken en kunnen direct leveren wat ze al op de plank hebben liggen.

Waarom is UBN +volgnummer duurder dan een betekenisloos nummer?
Antwoord: de logistiek om dat ene nummer(of die serie) te laten maken en snel op de plaats van bestemming te krijgen is duurder.

Wat is een tijdelijk merk? Wanneer kun je dat gebruiken? Welke nummersystematiek heeft dat merk?
Antwoord: een tijdelijk merk kun je gebruiken wanneer dieren 1 merk kwijt zijn. Het mag blijven zitten wanneer de dieren regelrecht naar de slacht worden vervoerd. Wanneer ze ergens anders heen gaan moeten ze gehermerkt worden. Het rode merkje kan visueel en elektronisch zijn.

Hoe lang duurt het om een UBN te krijgen?
Antwoord: dat hangt er van af of iemand al een BRS-nummer heeft. In dat geval kun je via ‘mijn dossier' op internet een UBN aanvragen. Je krijgt dan per direct een voorlopig UBN-nummer. Dit mag je meteen gebruiken voor een melding.
Verder is het ook belangrijk om de formulieren correct in te vullen, dan gaat het sneller.

Wat moet ik melden bij uitscharen?
Antwoord: Het uitscharen vervalt. Als u dieren ergens naartoe brengt, beschouwen wij dat of als een afvoer, of als behorend tot het eigen UBN. Er mogen in het laatste geval geen andere dieren lopen. Ook moet u vastleggen op welke data u welke stukken grond in gebruik heeft gehad.

Wanneer ik dieren naar een keuring breng wil ik in 1 keer kunnen af- en aanmelden.
Antwoord: dit is niet mogelijk

Wat gebeurt er als de ander de aanvoer niet bevestigt. Heb ik als afvoerder daar last van?
Antwoord: nee

Geitennummers van voor 2005 zijn niet altijd 15 posities. Kan dit wel ingevoerd worden?
Antwoord: ja

Kunnen vervoersmeldingen ook via het voorportaal?
Antwoord: de functionaliteit van het voorportaal is nog niet vastgesteld, dit zou wel de bedoeling moeten zijn

Is de functionaliteit van het voorportaal al vastgesteld? En de kosten?
Antwoord: nee, geen van beiden

Hoe bereiken we de hobbyhouders? Is er naast internet nog een ander medium?
Antwoord: verspreiden van flyers via AID, dierenartsen, welkoop en boerenbond

Hoeveel kost een serie sets van enkele tientallen specifieke werknummers?
Antwoord: dit moet u bij de leveranciers navragen

Wanneer beide merken van een dier zijn verloren is het dan mogelijk een nieuwe set met hetzelfde nummer te bestellen? Is dat niet fraudegevoelig?
Antwoord: hermerken met het zelfde nummer is mogelijk. In de transponder wordt met een versienummer wel bijgehouden dat het een hermerk betreft. Dit wordt ook in de centrale databank vastgelegd.