Blauwtong

Vaccinatie tegen blauwtong in 2009 vrijwillig

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in overleg met LTO-Nederland besloten dat in 2009 voor Nederland een vrijwillige vaccinatiecampagne tegen blauwtong serotype 8 het beste is.

Voor deze vaccinatiecampagne wordt geen cofinanciering aan de Europese Commissie gevraagd.

Het besluit is gebaseerd op een advies van de Groep van Deskundigen Herkauwersziekten. Volgens deze deskundigengroep is uitroeiing van blauwtong voorlopig niet mogelijk. Een verplichte vaccinatiecampagne zou daarom een te zwaar middel zijn. In de sector is ook onvoldoende draagvlak voor een verplichte vaccinatiecampagne.

Minister Verburg vraagt geen cofinanciering aan Brussel omdat deze hoge administratieve en uitvoeringslasten met zich meebrengt. Om voor cofinanciering in aanmerking te komen is namelijk extra administratie nodig. Daarnaast eist de Europese Commissie dat bij een vrijwillige campagne tachtig procent van de dieren die gevoelig is voor blauwtong, wordt gevaccineerd. Deze eis is niet haalbaar.

Vaccinatie tegen blauwtong is effectief gebleken. Minister Verburg vindt het daarom van groot belang dat zo veel mogelijk veehouders hun dieren beschermen tegen de gevolgen van de ziekte. Verburg roept veehouders dan ook op om ook in 2009 hun dieren te laten vaccineren tegen blauwtong. Zij neemt contact op met de farmaceutische industrie om er voor te pleiten dat er volgend jaar voldoende vaccin beschikbaar is.

Blauwtong serotype 1 is dit jaar in Frankrijk opgerukt naar het noorden. Minister Verburg heeft besloten een noodvoorraad vaccin tegen dit serotype te kopen (een miljoen doses). Mocht volgende jaar de nood aan de man komen, dan kunnen de Nederlandse dieren direct worden beschermd.

(bron: Persbericht LNV, 3-12-2008)