Blauwtong

Stand van zaken blauwtong

In de afgelopen maanden is de situatie wat betreft de uitbraak van blauwtong in Frankrijk weinig veranderd. Dat is begrijpelijk want de knutten, die voor de verspreiding van het virus zorgen, zijn in de winter weinig actief. De grote vraag is hoe de situatie zich in het komende voorjaar en de zomer zal ontwikkelen. Is de besmetting verdwenen of steekt het virus weer de kop op? Hoe ernstig is de bedreiging en wat is de beste voorbereiding? Er wordt tegenstrijdig geadviseerd en gehandeld.

Geen vaccin beschikbaar
Vaccinatie is een effectief preventiemiddel. Probleem is echter dat de laatste jaren wegens gebrek aan vraag geen vaccin meer beschikbaar is. De aanmaak van een partij vaccin duurt 3-4 maanden. Een farmaceutisch bedrijf zal de productie alleen starten als het zeker weet dat het geproduceerde vaccin ook verkocht zal worden. Aan de andere kant zijn schapenhouders geneigd om te wachten met vaccineren tot het moment dat de ziekte daadwerkelijk de kop op steekt. Hierdoor kan bij een uitbraak vaccinatie te laat plaats vinden.

België heeft vaccin besteld
In België heeft een groep experts de verwachting uitgesproken dat de zieke zeer waarschijnlijk tegen de zomer België zal bereiken. Om de garantie te krijgen dat er voldoende vaccin op tijd beschikbaar is heeft de Belgische overheid 2 miljoen doses vaccin voor runderen en 100.000 doses voor schapen besteld. Het Diergezondheidsfonds draagt de kosten. De Belgische overheid heeft aangekondigd dat de vaccinatie in april kan starten.

Nederland maakt zich geen zorgen
In opdracht van ZuivelNL heeft een groep deskundigen van de GD en het CVI een advies uitgebracht. Zij maken zich geen grote zorgen. De klinische verschijnselen van de besmette dieren in Frankrijk zijn mild. Op besmette bedrijven worden slechts enkele dieren ziek. Daarnaast zal België, als het op grote schaal gaat vaccineren, een beschermende buffer vormen.
Op 22 maart j.l. was er een Technisch Uitvoerings Overleg (TUO) Blauwtong op het ministerie van EZ. De plaatsvervangend CVO (Chief Veterinary Officer) van EZ sloot zich bij deze mening aan. Hij gaf aan dat eventuele vaccinatie een verantwoordelijkheid van de sector is en niet van de overheid. Met andere woorden: als we willen vaccineren dan moeten we zelf regelen dat er voldoende vaccin beschikbaar is.

Vaccinatie?
Afgaande op de signalen die hebben ontvangen hebben wij geconcludeerd dat de meeste Nederlandse schapenhouders de ontwikkelingen afwachten en niet nu al willen vaccineren. Toch zijn er houders, vooral in het zuiden van het land, die wel willen vaccineren. Dit aantal is echter te klein voor een farmaceutisch bedrijf om hiervoor een productie op te starten. Wij willen de schapenhouders, die op basis van hun eigen afweging willen vaccineren, hiervoor de gelegenheid bieden.

Tijdens de bijeenkomst op 22 maart bleek dat de Veepro, een exportorganisatie voor melkvee, veel belang heeft bij de beschikbaarheid van vaccin. Bij een uitbraak van blauwtong in Nederland kan de export worden zekergesteld door de te exporteren runderen te vaccineren. Per jaar worden er ongeveer 45.000 stuks melkvee geëxporteerd.
Door de vraag naar vaccin te bundelen kan het voor een farmaceutisch bedrijf interessant worden om een partij vaccin aan te maken. Wij hebben met de Veepro afgesproken dat zij bij de AUV, een groothandel van farmaceutische producten voor de dierhouderij, zullen informeren naar de mogelijkheden. Zodra wij meer weten zullen wij dat bekend maken.