Blauwtong

Blauwtong type 8 in Frankrijk

Van het Ministerie van EZ ontvingen wij onderstaand bericht.

Zoals u wellicht al in de media hebt kunnen lezen is er gisteren door de Franse autoriteiten een melding gedaan van een uitbraak van Bluetongue, serotype 8. Het betreft een uitbraak op een bedrijf in centraal-Frankrijk, in de plaats Louroux de Bouble, ongeveer 60 km ten noorden van Clermont-Ferrand. Op dit bedrijf zijn zowel runderen als schapen seropositief bevonden, bij 1 schaap is op 11 september middels een virusneutralisatie-test virus aangetoond. Inmiddels zijn op een 7-tal andere bedrijven binnen een straal van 2 km rondom de het eerste bedrijf nog 14 dieren seropositief bevonden. De Franse autoriteiten houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in het gebied.

De NVWA heeft een risico-analyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat er in de periode 1 augustus t/m heden geen transporten van gevoelige dieren of producten vanuit het besmette gebied naar Nederland zijn gekomen.

De Franse autoriteiten hebben een 20 km-gebied ingesteld, en daaromheen een beperkingsgebied, bestaande uit een beschermingsgebied (100 km) en een toezichtsgebied (150 km). Zie bijgevoegd kaartje en lijsten met regio’s die binnen deze gebieden vallen. De Franse overheid heeft een regeling opgesteld die vervoer van levende gevoelige dieren en hun (levende) producten vanuit de 20-km zone en het beperkingsgebied regelt. Dierbewegingen vanuit deze gebieden naar buiten zijn verboden, behoudens, onder voorwaarden, direct transport naar het slachthuis. Deze maatregelen worden genomen in overeenstemming met Verordening 1266/2007/EC.

Ik verzoek u vriendelijk om uw achterban te informeren over de situatie in Frankrijk en, indien van toepassing, hygiënemaatregelen aan te scherpen.