Blauwtong

Ook in Nederland blauwtongvaccin beschikbaar

MSD Animal Health is een samenwerking aangegaan met CZ Veterinaria S.A. om deze zomer de Europese markt van blauwtongvaccin te kunnen voorzien. De samenwerking houdt in dat MSD Animal Health in Nederland het vaccin Bluevac BTV8 zal gaan distribueren. De verwachting is dat het vaccin in de 2e week van juli beschikbaar zal zijn.

http://www.rundvee-msd-animal-health.nl/bedrijfsgezondheid-producten-bluevac-btv8

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw dierenarts.

Stand van zaken blauwtong

In de afgelopen maanden is de situatie wat betreft de uitbraak van blauwtong in Frankrijk weinig veranderd. Dat is begrijpelijk want de knutten, die voor de verspreiding van het virus zorgen, zijn in de winter weinig actief. De grote vraag is hoe de situatie zich in het komende voorjaar en de zomer zal ontwikkelen. Is de besmetting verdwenen of steekt het virus weer de kop op? Hoe ernstig is de bedreiging en wat is de beste voorbereiding? Er wordt tegenstrijdig geadviseerd en gehandeld.

Geen vaccin beschikbaar
Vaccinatie is een effectief preventiemiddel. Probleem is echter dat de laatste jaren wegens gebrek aan vraag geen vaccin meer beschikbaar is. De aanmaak van een partij vaccin duurt 3-4 maanden. Een farmaceutisch bedrijf zal de productie alleen starten als het zeker weet dat het geproduceerde vaccin ook verkocht zal worden. Aan de andere kant zijn schapenhouders geneigd om te wachten met vaccineren tot het moment dat de ziekte daadwerkelijk de kop op steekt. Hierdoor kan bij een uitbraak vaccinatie te laat plaats vinden.

België heeft vaccin besteld
In België heeft een groep experts de verwachting uitgesproken dat de zieke zeer waarschijnlijk tegen de zomer België zal bereiken. Om de garantie te krijgen dat er voldoende vaccin op tijd beschikbaar is heeft de Belgische overheid 2 miljoen doses vaccin voor runderen en 100.000 doses voor schapen besteld. Het Diergezondheidsfonds draagt de kosten. De Belgische overheid heeft aangekondigd dat de vaccinatie in april kan starten.

Nederland maakt zich geen zorgen
In opdracht van ZuivelNL heeft een groep deskundigen van de GD en het CVI een advies uitgebracht. Zij maken zich geen grote zorgen. De klinische verschijnselen van de besmette dieren in Frankrijk zijn mild. Op besmette bedrijven worden slechts enkele dieren ziek. Daarnaast zal België, als het op grote schaal gaat vaccineren, een beschermende buffer vormen.
Op 22 maart j.l. was er een Technisch Uitvoerings Overleg (TUO) Blauwtong op het ministerie van EZ. De plaatsvervangend CVO (Chief Veterinary Officer) van EZ sloot zich bij deze mening aan. Hij gaf aan dat eventuele vaccinatie een verantwoordelijkheid van de sector is en niet van de overheid. Met andere woorden: als we willen vaccineren dan moeten we zelf regelen dat er voldoende vaccin beschikbaar is.

Vaccinatie?
Afgaande op de signalen die hebben ontvangen hebben wij geconcludeerd dat de meeste Nederlandse schapenhouders de ontwikkelingen afwachten en niet nu al willen vaccineren. Toch zijn er houders, vooral in het zuiden van het land, die wel willen vaccineren. Dit aantal is echter te klein voor een farmaceutisch bedrijf om hiervoor een productie op te starten. Wij willen de schapenhouders, die op basis van hun eigen afweging willen vaccineren, hiervoor de gelegenheid bieden.

Tijdens de bijeenkomst op 22 maart bleek dat de Veepro, een exportorganisatie voor melkvee, veel belang heeft bij de beschikbaarheid van vaccin. Bij een uitbraak van blauwtong in Nederland kan de export worden zekergesteld door de te exporteren runderen te vaccineren. Per jaar worden er ongeveer 45.000 stuks melkvee geëxporteerd.
Door de vraag naar vaccin te bundelen kan het voor een farmaceutisch bedrijf interessant worden om een partij vaccin aan te maken. Wij hebben met de Veepro afgesproken dat zij bij de AUV, een groothandel van farmaceutische producten voor de dierhouderij, zullen informeren naar de mogelijkheden. Zodra wij meer weten zullen wij dat bekend maken.

Blauwtong type 8 in Frankrijk

Van het Ministerie van EZ ontvingen wij onderstaand bericht.

Zoals u wellicht al in de media hebt kunnen lezen is er gisteren door de Franse autoriteiten een melding gedaan van een uitbraak van Bluetongue, serotype 8. Het betreft een uitbraak op een bedrijf in centraal-Frankrijk, in de plaats Louroux de Bouble, ongeveer 60 km ten noorden van Clermont-Ferrand. Op dit bedrijf zijn zowel runderen als schapen seropositief bevonden, bij 1 schaap is op 11 september middels een virusneutralisatie-test virus aangetoond. Inmiddels zijn op een 7-tal andere bedrijven binnen een straal van 2 km rondom de het eerste bedrijf nog 14 dieren seropositief bevonden. De Franse autoriteiten houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in het gebied.

De NVWA heeft een risico-analyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat er in de periode 1 augustus t/m heden geen transporten van gevoelige dieren of producten vanuit het besmette gebied naar Nederland zijn gekomen.

De Franse autoriteiten hebben een 20 km-gebied ingesteld, en daaromheen een beperkingsgebied, bestaande uit een beschermingsgebied (100 km) en een toezichtsgebied (150 km). Zie bijgevoegd kaartje en lijsten met regio’s die binnen deze gebieden vallen. De Franse overheid heeft een regeling opgesteld die vervoer van levende gevoelige dieren en hun (levende) producten vanuit de 20-km zone en het beperkingsgebied regelt. Dierbewegingen vanuit deze gebieden naar buiten zijn verboden, behoudens, onder voorwaarden, direct transport naar het slachthuis. Deze maatregelen worden genomen in overeenstemming met Verordening 1266/2007/EC.

Ik verzoek u vriendelijk om uw achterban te informeren over de situatie in Frankrijk en, indien van toepassing, hygiënemaatregelen aan te scherpen.

Enquête vaccinatie tegen Blauwtong in 2010

Wij vragen uw medewerking bij het onderzoek naar de beweegredenen van dierhouders om wel of niet hun dieren te laten vaccineren tegen blauwtong in 2010. Het Centraal Veterinair Instituut (CVI), onderdeel van Wageningen Universiteit, heeft deze korte enquête samengesteld. Dit is een waardevolle mogelijkheid voor de veehouders om hun gedachten en gevoelens omtrent dit onderwerp te kunnen uiten. Dergelijke kennis is van groot belang voor het verbeteren van beslissingen met betrekking tot het dierziektecontrole beleid in Nederland.

Aan u het verzoek om de elektronische enquête in te vullen. Het kost u ongeveer 10 minuten. Het is van belang dat degene die de dieren verzorgt en verantwoordelijk is voor de dieren, deze vragenlijst invult.

Vertrouwelijkheid en anonimiteit zijn in dit onderzoek geborgd. U wordt niet om uw naam gevraagd. Er zijn geen vragen opgenomen die herleidbaar zijn naar een persoon of locatie. Alleen de onderzoeker van het CVI krijgt inzage in de ingevulde enquêtes. De resultaten van het totale onderzoek kunt U ter zijne tijd vinden op de website van het CVI (http://www.cvi.wur.nl). Als u nog vragen of opmerkingen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de heer Armin Elbers, onderzoeker van het CVI, e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier om naar de enquête te gaan

Resultaten onderzoek naar vaccinatiebereidheid blauwtong

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van de Universiteit Wageningen heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beweegredenen van commerciële veehouders en hobbydierhouders om te vaccineren tegen Blauwtong tijdens de
vrijwillige vaccinatiecampagne in 2008 en 2009 in Nederland.

Lees meer...

Vaccinatie tegen blauwtong in 2009 vrijwillig

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in overleg met LTO-Nederland besloten dat in 2009 voor Nederland een vrijwillige vaccinatiecampagne tegen blauwtong serotype 8 het beste is.

Voor deze vaccinatiecampagne wordt geen cofinanciering aan de Europese Commissie gevraagd.

Het besluit is gebaseerd op een advies van de Groep van Deskundigen Herkauwersziekten. Volgens deze deskundigengroep is uitroeiing van blauwtong voorlopig niet mogelijk. Een verplichte vaccinatiecampagne zou daarom een te zwaar middel zijn. In de sector is ook onvoldoende draagvlak voor een verplichte vaccinatiecampagne.

Minister Verburg vraagt geen cofinanciering aan Brussel omdat deze hoge administratieve en uitvoeringslasten met zich meebrengt. Om voor cofinanciering in aanmerking te komen is namelijk extra administratie nodig. Daarnaast eist de Europese Commissie dat bij een vrijwillige campagne tachtig procent van de dieren die gevoelig is voor blauwtong, wordt gevaccineerd. Deze eis is niet haalbaar.

Vaccinatie tegen blauwtong is effectief gebleken. Minister Verburg vindt het daarom van groot belang dat zo veel mogelijk veehouders hun dieren beschermen tegen de gevolgen van de ziekte. Verburg roept veehouders dan ook op om ook in 2009 hun dieren te laten vaccineren tegen blauwtong. Zij neemt contact op met de farmaceutische industrie om er voor te pleiten dat er volgend jaar voldoende vaccin beschikbaar is.

Blauwtong serotype 1 is dit jaar in Frankrijk opgerukt naar het noorden. Minister Verburg heeft besloten een noodvoorraad vaccin tegen dit serotype te kopen (een miljoen doses). Mocht volgende jaar de nood aan de man komen, dan kunnen de Nederlandse dieren direct worden beschermd.

(bron: Persbericht LNV, 3-12-2008)