Couperen / myiasis

Informatiefolder myiasis uitgebracht

Het ministerie van LNV heeft een informatiefolder uitgebracht over herkenning, preventie en bestrijding van myiasis. De folder is tot stand gekomen met medewerking van alle sectoren uit de schapenhouderij. Als een beginnend schapenhouder zich aanmeldt bij Dienst Regelingen (aanvraag UBN-nummer) zal hij deze folder ontvangen. Op deze manier zullen beginnende schapenhouders voorzien worden van een belangrijk stukje voorlichting. Wilt u als schapenorganisatie deze folder verspreiden onder uw huidige leden, dan kunt u een aantal exemplaren aanvragen bij Dienst Regelingen. Een digitale versie (b.v. voor uw clubblad) staat hieronder.

Informatiefolder myiasis (pdf)

Geen ontheffing coupeerverbod voor andere langstaartige rassen

Het Platform heeft het bericht ontvangen dat de minister definitief heeft besloten om ALLEEN de drie rassen (Suffolk, Hampshire Down en Clun Forest) een uitzonderingspositie te geven in het kader van het coupeerverbod. Voor ALLE andere schapenrassen gaat het coupeerverbod per 1 jan 2008 in. Met deze drie rassen zal binnenkort een overleg worden georganiseerd om de eisen t.a.v het fokprogramma door te spreken. LNV zal hierover met de betreffende rasverenigingen rechtstreeks contact opnemen.

Ondanks het positieve advies van ASG en alle argumenten en onderbouwingen van het Platform heeft de minister definitief besloten om voor de andere langstaartige rassen geen uitzondering (fokprogramma) toe te staan. Vanaf april tot heden heeft het Platform hierover diverse keren intensief overleg gevoerd . De ASG heeft n.a.v het gevoerde overleg, in opdracht van LNV, een gedegen en "bemoedigend" advies uitgebracht over de Engelse rassen. De eindbeslissing van de minister is zeer teleurstellend, mede gezien de voorzichtig positieve voortekenen gedurende het overleg. Het Platform heeft aan de vertegenwoordiger van het ministerie gevraagd om een schriftelijk antwoord van de minister met de onderbouwing van deze afwijzing. Dit is toegezegd. Het Platform heeft de stellige overtuiging dat hier sprake is van een politiek besluit, waarbij de inhoudelijke argumentie ondergeschikt was.

ASG rapport: 'Verwantschap en mogelijkheden fokprogramma van Engelse schapenrassen in relatie tot couperen van staarten': Rapport 84 (pdf)